ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації                                       

 

           08.12.2017 № 103-К 

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на  зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста - бухгалтера відділу освіти Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області тимчасово, на період відсутності основного працівника

Загальні умови

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед відділом, головний спеціаліст - бухгалтер відділу освіти Токмацької райдержадміністрації виконує наступні функції:

 1. Складає кошториси та плани асигнувань державного та місцевого бюджету по загального та спеціального фонду та зміни до них;

 2. Готує штатні розписи працівників відділу та зміни до них;

 3. Здійснює розрахунок заробітної плати працівникам відділу;

 4 Складає регістри бухгалтерського обліку: меморіальні ордери, головну книгу, оборотні відомості;

 5. Проводить інвентаризацію активів та зобов`язань;

 6.Забезпечує облік фінансових та юридичних зобов’язань розпорядників коштів місцевого бюджету;

  7. Складає і здає місячні, квартальні, річні статистичні звіти;

  8. Складає та подає до Токмацького управління державної казначейської служби зведену фінансову та  бюджетну звітність розпорядників та одержувачів коштів районного бюджету;

  9. Веде бухгалтерський облік майна та результатів своєї роботи методом подвійного запису господарських операцій згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку;

  10. Складає проекти розпоряджень паспортів бюджетної програми районного бюджету;

  11. Складає паспорти бюджетних програм місцевого бюджету;

   12. Забезпечує облік розрахунків з підприємствами, установами, організаціями по всім  видам послуг та відображення їх в м.о.№6;

13. Здійснює облік розрахунків з підзвітними особами, відображення даних в м.о. № 8;

 14. Виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником відділу освіти райдержадміністрації.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3200грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відсутності основного працівника

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з
додатком 2, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) Е - декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника на офіційному сайті НАЗК).

 Документи для участі у конкурсі приймаються до 17 год. 00 хв. 26 грудня 2017 року  

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 03 січня 2018 року о 10.00, каб. № 40 Токмацької райдержадміністрації, 71701, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Центральна (Революційна), 45

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гребінець Вікторія Миколаївна, (06178) 2-86-35,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодший бакалавр або бакалавр (економічна)

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- здатність приймати вчасні та важливі рішення;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень.

2.

Командна робота та взаємодія

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної співпраці з іншими;

- самоконтроль

3.

Особистісні компетенції

- відповідальність і пунктуальність;

- уважність до деталей;

- ініціативність;

- орієнтація на саморозвиток;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

- Закон України: «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”» від 16.07.1999 № 996-XIV;

- Постанова КМУ від 14.02.2007 № 228 «Про порядок виплати компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»;

- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці   робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- Бюджетний Кодекс України.

       

 

                                                                                 

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження голови районної                                            державної адміністрації

 

           03.10.2017  № 81 -К 

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу

на  зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – начальника відділу агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації Запорізької області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

З метою виконання завдань, які стоять перед відділом, начальник відділу агропромислового розитку Токмацької райдержадміністрації Запорізької області виконує наступні функції:

 

 2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділа агропромислового розвитку Токмацької районної державної адміністрації;

2.2. Розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

2.3. Забезпечує виконання покладених на відділ  завдань щодо реалізації державної політики у сфері , дорученій відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

2.4. Погоджує структуру та штатний розпис відділу  агропромислового розвитку та погоджує його з відповідним керівництвом районної державної адміністрації, положення про відділ агропромислового розвитку, посадові інструкції працівників відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

2.5. Керує розробкою проектів складних програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку у сфері відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації.

2.6. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу агропромислового розвитку, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення.

2.7. Вживає заходів щодо вдосконалення співпраці відділу агропромислового розвитку з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

2.8. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

2.9. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації.

2.10. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в відділі агропромислового розвитку райдержадміністрації.

 2.11. Організовує виробництво і закупівлю сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб;

 2.12. Складає економічний аналіз та прогнозування розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

 2.13. Здійснює моніторинг аграрної реформи, сприяє демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвитку ринкової інфраструктури, створенню рівних умов  для розвитку усіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надає методологічну допомогу сільськогосподарським підприємствам в процесі реформування;

 2.14. Бере участь у забезпеченні виконання державних і регіональних програм соціального розвитку села.

 2.15. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та працівників сільськогосподарських підприємств;

 2.11. Розробляє на рівні району баланси забезпечення  потреб населення у продовольстві, бере участь у забезпеченні формування державних ресурсів сільськогосподарської продукції;

 2.12. Готує пропозиції до проектів програм економічного та соціального розвитку району з питань, що відносяться до компетенції відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації;

 2.13. Аналізує тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва в районі, готує пропозиції, які спрямовані на поглиблення реформ в аграрному секторі економіки;

 2.14. Координує роботу сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарювання;

 2.15. Сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарювання матеріально-технічними ресурсами;

 2.16. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації та вживає заходи  щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

 2.17. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдан;

2.18. Забезпечує розгляд звернень громадян і їх об`єднань, щодо земельних питань та за результатами розгляду готує проекти в межах повноважень з цих питань розпоряджень голови Токмацької РДА.

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5000грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка (форма П-2 ДС);

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік;

Документи приймаються до 17:00 30 вересня 2017 року до відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації, вул. Центральна (Революційна) буд. 45,  м. Токмак, 71701.

Дата, час і місце проведення конкурсу

05 жовтня 2017 року о 10.00, каб. № 40 Токмацької райдержадміністрації, 71701, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Центральна (Революційна), 45

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Щедра Надія Олександрівна, (06178) 2-86-35,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

вища

2

Ступінь вищої освіти

магістр

3

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

4

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

                                                           СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

 

1

Знання законодавства

1)  Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

5) Земельний кодекс України

2

Професійні знання

відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

3

Лідерство

вміння обґрунтувати власну позицію;

4

Прийняття ефективних рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

- вміння працювати при багатозадачності;

- вміння працювати з великими масивами інформації;

5

Комунікація та взаємодія

співпраця та налагодження партнерської взаємодії

6

Впровадження змін

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

7

Управління організацією роботи та персоналом

 організація і контроль роботи

8

Особисті компетенції

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

Керівник апарату

райдержадміністрації                                                                          Т.О. Забавська

                                                          

Календар

<< < січня 2018 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB