ТОКМАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Меню

Важливо

AmKU

NADS

UVPZp

AB

ZRCZ

DPAZO

GUMNSUZp

PFZU

OCPVM

ZOMR

DFSMJB

Вид акту

Назва

№ та дата прийняття

1

Закон

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015

року

2982-ГУ 18.10.2005

 

2

Закон

Про державну підтримку сільського господарства України

1877-1V 24.06.2004

3

Закон

Про особливості стримування сільськогосподарської продукції з державного підтримкою

4391-У І 09.02.2012

4

Закон

Про охорону праці

2694-ХІІ 14.10.1992

5

Закон

Про пожежну безпеку

3745-ХП 17.12.1993

6

Закон

Про особисте селянське господарство

742 - IV 15.05.2003

7

Закон

Про фермерське господарство

973 - IV 19.06.2003

8

Закон

Про сільськогосподарську кооперацію

469-97-ВР 17.07.1997

9

Закон

Про оптові ринки сільськогосподарської продукції

25.06.2009 1561/VI

10

Закон

Про фермерське господарство

974-ІУ 19.06.2003

11

Закон

Про оренду землі

161-ХГУ 06.10.1998

12

Закон

Про колективне сільськогосподарське підприємство

2114-ХІІ 14.02.1992

13

Закон

Про сільськогосподарську дорадчу діяльність

1807-ГУ 17.06.2004

14

Закон

Про зерно та ринок зерна в Україні

37-ІУ 04.07.2002

15

Закон

Про безпечність та якість харчових продуктів

771/97-ВР 23.12.1997

16

Закон

Про дитяче харчування

142-У 14.09.2006

17

Закон

Про тваринний світ

2894-ИІ 13.12.2001

18

Закон

Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

3677-УІ 08.07.2011

19

Закон

Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них

486-ІУ 06.02.2003

20

Закон

Про молоко та молочні продукти

1870-IV 24.06.2004

21

Закон

Про племінну справу у тваринництві

3691 -ХП 15.12.1993

22

Закон

Про ідентифікацію та реєстрацію тварин

1445-VI 04.06.2009

23

Закон

Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України

05.10.2006 229-У

24

Закон

Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу

3023-ІП 07.02.2002

25

Закон

Про насіння і садивний матеріал

411 -IV 26.12.2002

26

Закон

Про охорону прав на сорти рослин

2986 - III 17.01.2002

27

Закон

Про карантин рослин

674-ІУ

03.04.2003

28

Указ

Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості

262 19.03.1999

29

Указ

Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки

1529 03.12.1999

30

Указ

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку

767/2000 06.06.2000

31

Указ

Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах

1348/2000 19.12.2000

32

Указ

Про заходи щодо розвитку аграрного ринку

1021/2004 30.08.2004

33

Указ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпече­ння продовольчої безпеки України"

1867 28.12.2005

34

Указ

Про додаткові заходи щодо підвищення рівня захисту майнових прав сільського населення

774 27.08.2002

35

Указ

Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки

62/2001 29.01.2.001

36

Указ

Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям

720/95 08.08.95

«

 

37

Указ

Про додаткові заходи щодо соціального захисту сслян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)

92/2002 02.02.2002

 

38

Указ

Про деякі заходи щодо розвитку ринку зерна

890/2007 18.09.2007

 

39

Указ

Про заходи щодо розвитку зрошуваного землеробства в Україні

187/2006 03.03.2006

 

40

Постанова КМУ

Про затвердження державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року

1158 19.09.2007

 

41

Постанова КМУ

Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості

,1159 29.06.1999

 

42

Постанова КМУ

Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2015 року із змінами

785 30.05.2007

 

43

Постанова КМУ

Про Порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу

1904 10.12.2003

 

44

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

647 28.07.2010

 

45

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів

794 11.08.2010

 

46

Постанова КМУ

Про заходи щодо створення оптово - продовольчих ринків, організації закупівель сільськогосподарської продукції в господарствах приватного сектора реформування системи споживчої кооперації

246 19.03.1997

 

47

Постанова КМУ

Про оптові продовольчі ринки

997 09.06.1999

 

48

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку визначення розрахункового місячного доходу на одного члена особистого селянського господарства

2031 26.12.2003

 

49

Постанова КМУ

Деякі питання надання державної підтримки сільськогосподарським о б слуго вуючим ко о перативам

1039 09.09.2009

 

50

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам

1102 25.08.2004

 

51

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

272 09.03.2011

 

52

Постанова КМУ

Про врегулювання питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки

177 28.02.2001

 

53

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби

1131 19.09.2007

 

54

Постанова КМУ

Деякі питання продовольчої безпеки

1379 05.12.2007

 

55

Постанова КМУ

Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 1012-1016 роки

1245 23.11.2011

 

56

Постанова КМУ

Деякі питання використання зерна державного резерву

159 23.02.2011

 

57

Постанова КМУ

Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) зі змінами

1548 25.12.1996

 

58

Постанова КМУ

Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду зі змінами

1128

27.12.2008

 

59

Постанова КМУ

Про затвердження переліку об'єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2012 — 2013 роках

180 05.03.2012

 

60

Постанова КМУ

Про затвердження державних форвардних закупівель зерна

736 16.05.2007

 

61

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

515 18.05.2011

 

62

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

246 02.03.2011

 

63

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб'єктам господарюванням вартості будівництва та реконструкції, тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

900

04.10.2012

 

64

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях

345 09.04.2008

 

65

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

587 15.07.2005

 

66

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва

282 18.03.2009

 

67

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу

167 28.02.2011

 

68

Постанова КМУ

Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальнім забудовникам житла на

селі

1597 05.10.1998

 

69

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс підприємств — правонаступників

1253 13.08.2003

 

70

Постанова КМУ

Про затвердження нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах в різних природно —

сільськогосподарських регіонах

164 11.02.2010

 

71

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу

152 29.03.2003

 

72

Постанова КМУ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі

104 13.02.2012

 

73

Розпорядження КМУ

Про схвалення Концепції комплексної Програми розвитку українського села

536-р 21.12.2005

 

74

Розпорядження КМУ

Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Концепції формування державної системи сільськогосподарсь­кого дорадництва на період до 2015 року

303-р 30.05.2012

 

75

Розпорядження КМУ

Про затвердження плану організаційних заходів щодо сприяння розвиткові сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та забезпечення доступу селянських і фермерських господарств на ринок аграрної продукції

219-р 11.02.2009

 

76

Розпорядження

КМУ

Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів

475-р 18.05.2011

 

77

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження Порядку розподілу та використання майна реорганізованих сільськогосподарських підприємств

62

14.03.2001

 

78

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження Порядку оформлення правонаступництва за зобов'язаними колективних сільськогосподарських підприємств»

63

14.03.2001 '

 

79

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження порядку та умов проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг

135 12.03.2008

 

80

Спільний наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства економіки України

Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг

816/394 21.11.2008

 

81

Наказ Міністерства аграрної політики Україні)

Про регіональні аграрно-маркетингові центри оптової торгівлі сільськогосподарської продукцією

-660 13.11.2006

 

82

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про формування переліку СОК

719 05.10.2009

 

83

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про запровадження моніторингу виконання завдань Державної цільової економічної програми підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на період до 2015 року»

278 31.05.2010

 

84

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції у Запорізькій області

706 02.11.2010

 

85

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Про затвердження переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету

432 13.07.2012

 

86

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження Порядку проведення атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання

23/17 21.01.2005

 

87

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Про затвердження обсягів поставки борошна

264 15.05.2012

 

88

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Про затвердження цін реалізації борошна

312 30.05.2012

89

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про формування та використання регіональних ресурсів зерна

197 27.06.2003

90

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Питання діяльності Аграрного фонду на організованому ринку у 2012/2013 маркетинговому періоді

125 14.03.2012

91

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження Положення про порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання

720 20.12.2005

92

Наказ Міністерства аграрної політики України

Про затвердження переліку базових підприємств для проведення наукових досліджень щодо витрачання трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції, розроблення систем економічних норм і нормативів та аналізу показників продуктивності підприємств

35

02.02.2011

93

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Про затвердження нормативів у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки

365 19.06.2012

94

Розпорядження голови ОДА

Про безоплатну передачу в спільну власність територіальних громад об'єктів внутрігосподарських меліоративних систем

173 .

04.05.2011

95

Розпорядження голови ОДА

Про забезпечення збереження меліоративних систем і мереж водопостачання

49

13.02.2012

96

Розпорядження голови РДА

Про затвердження Положення про Управління агропромислового розвитку Токмацької райдержадміністрації

65 26.02.2013

97

Рішення обласної ради

Про обласну Програму підвищення родючості грунтів у Запорізькій області на 2011-2015 роки

12

24.02.2011

98

Рішення обласної ради

Про програму інвентаризації внутрішньогосподарських зрошувальних систем Запорізької області на 2012-2013 роки

16

26.07.2012

99

Рішення обласної ради

Про затвердження у новій редакції Програми забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011 - 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 05.07.2011 № 3

18

27.09.2011

100

Рішення районної ради

Про Програму розвитку рослинництва в Токмацькому районі»

20

01.03.2012

101

Рішення районної ради

Про Програму розвитку галузі молочного скотарства у Токмацькому районі на 2012-2013 роки (зі змінами та доповненнями)

8

26.01.2012

102

Рішення районної ради

Про Програму «Модель розвитку галузей агропромислового комплексу Токмацького району на 2011-2022 роки»

8

25.01.2011

103

Рішення районної ради

Про програму розвитку галузі тваринництва до 2015 року в Токмацькому районі»

9

19.12.2008

 

Календар

<< < грудня 2017 > >>
пн вт ср чт пт сб нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Реєстрація

Про головне

KERP1

ugl

KERZ1

Gromadska Rada

DJ

Національний проект «Нове життя»

REMD

Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації»

Strategia

Запозичення під державні гарантії

MSRR

ZORM

Програма забезпечення продовольчої безпеки Запорізької області на 2011-2015  роки

200-rokiv TG_Shevchenko

PNKh

ECO

Zapobigania_korypcia

ZOTIC

PROON

OSBB

ZOD_TRK

ZP

AB